Afdrukken

De belangrijkste punten die op 15 februari aan de orde kwamen tijdens de bijeenkomst van de DCMD-werkgroep waren:

  1. Het afscheid van Tineke van den Brandt. Zie afzonderlijk bericht.
  2. Verslag van de activiteiten in de afgelopen maanden m.b.t. fondsenwerving en het onderzoek.
  3. De leden van de werkgroep vinden het noodzakelijk om zo snel mogelijk een begin te maken met het inzamelen van geld voor het vervolgonderzoek. Er wordt een  actieplan opgesteld en ook zullen binnenkort de familieleden weer benaderd worden.
  4. Voor het uitwerken van het actieplan, zal ook een afspraak worden gemaakt met mensen van de onderzoeksgroep.
  5. De werkgroep hoopt dat één of twee personen zich zullen aanmelden om lid te worden van de werkgroep. Vooral deskuindigheid op het gebied van fondsenwerving en (onderhoud van) websites wordt zeer op prijs gesteld.