DCMD.info Belangengroep voor DCMD-patiënten

Het onderzoek naar de oorzaken van DCMD is enige tijd geleden van start gegaan. Prof. dr. F.P.M. Cremers liet ons hierover het volgende weten:

"... het onderzoek is inderdaad gestart. We kijken nu naar data die in de afgelopen
jaren zijn gegenereerd, d.w.z. DNA sequentie-analyse gegevens van het kritische
chromosomale gebied. Waarschijnlijk gaan we dit nog overdoen met een nieuwere,
completere techniek. Ook zullen we personen met DCMD benaderen voor huidbiopten
om fibroblasten uit te kweken.  "