DCMD.info Belangengroep voor DCMD-patiënten

Tot nu toe is het niet mogelijk om DCMD te genezen. Wel zijn er behandelingen om de achteruitgang in gezichtsvermogen te vertragen, die bij een deel van de patiënten succes hebben. Toch worden de meeste patiënten op langere termijn zeer slechtziend. Zij kunnen alleen geholpen worden als de oorzaak van de ziekte ontdekt wordt. Dat is tot op heden niet gelukt, maar de onderzoekers van UMC St Radboud denken dat zij nu wel succes zullen hebben. De vooruitgang die de wetenschap geboekt heeft bij DNA onderzoek, biedt nieuwe kansen. Men kan nu het beschikbare DNA materiaal kopiëren waardoor het onderzoek door kan gaan zonder steeds nieuw DNA-materiaal te hoeven verzamelen. Het DNA-onderzoek kan door nieuwe technieken veel sneller en goedkoper worden gedaan. De wetenschappers van UMC St Radboud hebben een onderzoeksplan klaar om de oorzaken van DCMD op te sporen. Zij verwachten hiervoor twee tot drie jaar nodig te hebben. Meer informatie over het onderzoeksplan en de tussentijdse rapportages vindt u hier.

Het onderzoek naar de oorzaken van DCMD is in volle gang. De meest recente informatie over de stand van zaken kunt u hier lezen.

Als u wilt weten wie zich met het onderzoek bezighouden, kijk dan op de pagina "Onderzoekers"

Als de oorzaak van DCMD gevonden is, kan men gaan werken aan een onderzoek om genezing van de patiënten mogelijk te maken. Zie hiervoor “Onderzoek t.b.v. de genezing van DCMD”

Het probleem is dat al deze onderzoeken geld kosten. Door de overheid wordt voor onderzoek naar de oorzaken van deze zeldzame ziekte geen geld beschikbaar gesteld. Nergens anders ter wereld houden onderzoekers zich met DCMD bezig. Een groep patiënten wil daarom zelf fondsen werven om het onderzoek bij UMC St Radboud mogelijk te maken. Zij hopen dat met de resultaten van het onderzoek de patiënten snel geholpen kunnen worden. Iedereen die hiermee kan helpen, wordt dringend verzocht om contact op te nemen, via e-mail of post. Meer informatie hierover staat op de pagina’s over “Fondsenwerving”.


Nieuws