DCMD.info Belangengroep voor DCMD-patiënten

Op dit moment is genezing van DCMD niet mogelijk. Verwacht wordt dat dit wel het geval zal zijn als de oorzaak of oorzaken van de ziekte bekend zijn. Dit onderzoek is in 2013 gestart. Als de resultaten van dit onderzoek bekend worden, zal er meer duidelijk zijn over de manier waarop DCMD behandeld kan worden. Er zijn meerdere mogelijkheden zoals:

  1. de aandoening kan behandeld worden met een al bij een ander ziektebeeld gebruikte therapie
  2. er moet een nieuwe therapie ontwikkeld worden die voor DCMD en ook voor andere aandoeningen gebruikt kan worden
  3. er moet een nieuwe therapie ontwikkeld worden die uitsluitend voor DCMD gebruikt kan worden

De voor het onderzoek benodigde tijd en de daaraan verbonden kosten hangen natuurlijk af van welke mogelijkheid actueel wordt. Mogelijkheid 3. Is het meest tijdrovend en daardoor het meest kostbaar.

Als er nieuwe informatie beschikbaar is, kunt u deze lezen op deze website.

 


Nieuws