DCMD.info Belangengroep voor DCMD-patiënten

Informatie over de DCMD bijeenkomst op zaterdag 7 februari 2015.

De nieuw benoemde onderzoekers Dr. Silvia Albert en Drs Riccardo Sangermano zijn ook aanwezig en worden aan het begin van de bijeenkomst voorgesteld. Zij blijven gedurende de gehele bijeenkomst en ook tijdens de lunch. Diverse aanwezigen hebben zo de kans om met hen te spreken.

 

De inhoud van de zeer interessante lezing van Prof. Cremers, hebben we i.v.m. de toegankelijkheid omgezet naar pdf. U kunt deze lezen door hier te klikken.

Degenen die beschikken over Powerpoint kunnen hier de originele Powerpoint-presentatie van de lezing bekijken.

 

Helaas beschikken we op dit moment niet over een volledig verslag van deze zeer nuttige en leerzame dag. Om u toch een idee te geven, staat hieronder het dagprogramma.

Programma

9.30    Ontvangst met koffie

10.00  Opening door dagvoorzitter

10:10  Lezing door Drs. N.T.M. (Nicole) Saksens of Prof. C.B. (Carel) Hoyng over de resultaten studie klinische karakterisatie

 

10:30  Lezing door Prof. C.B. (Carel) Hoyng over het gebruik van diamox bij DCMD.

 

10:50  Pauze

 

11:10  Lezing door Prof. F.P.M. Cremers over Nieuwe inzichten in de genetica van DCMD.

 

11:40  Prof. Hoyng en Prof Cremers spreken over Toekomstig onderzoek: plannen en benodigdheden

 

11:55  Prof. Hoyng en Prof Cremers beantwoorden vragen over recente ontwikkelingen. Alle aanwezigen kunnen vragen stellen en reageren.

 

12.15  P.W. Verhallen spreekt over de plannen van DCMD-werkgroep en over de behoefte van de werkgroep aan ondersteuning.

 

12:30  (Broodjes-)lunch.

 

           Tijdens de lunch worden er tafels rondom onderwerpen georganiseerd. Op de tafel staat een papier met het onderwerp.

            Mogelijke onderwerpen:

    • Genetica (Frans Cremers)
    • Behandeling (Carel Hoyng)
    • DCMD Vereniging (Peter Verhallen)
    • Werving onderzoeksgeld (Monique Huisman)


Nieuws