DCMD.info Belangengroep voor DCMD-patiënten

Met veel plezier melden wij u, dat Rian de Kruijf voor haar actie ook een collecte in haar woonplaats heeft gehouden. Deze leverde maar liefts €1.700 op. Eeen prachtig resultaat en een goed voorbeeld voor ons allemaal. 
(Deze opbrenst is nog niet vermeld op de lijst van donaties. De verwerking van de bankgegevens heeft meer tijd nodig.)