DCMD.info Belangengroep voor DCMD-patiënten

Vanaf juli 2021 hebben de onderzoekers van RadboudUmc contact met een onderzoeksgroep uit Italië. Die onderzoeken een erfelijke oogziekte welke binnen éen familie voorkomt. De symptomen van deze ziekte komen overeen met die van DCMD. De Italiaanse onderzoekers denken echter dat bij deze familie een ander gen een rol speelt dan wat de onderzoekers van RadboudUmc voor DCMD in beeld hebben.
Men wisselt gegevens met elkaar uit. De hoop is natuurlijk dat dit nuttige informatie oplevert voor het onderzoek naar de oorzaak van DCMD.
Dit nieuws is ook bijzonder omdat tot nu toe DCMD (of een daarop lijkende aandoening) alleen bekend was binnen één Nederlandse familie.