DCMD.info Belangengroep voor DCMD-patiënten

Wij ontvingen een rapportage over het verloop van het onderzoek naar de oorzaak van DCMD tot 23 februari 2022. Opnieuw zijn er belangrijke stappen in de goede richting gezet. Bij de oogziekte RP17 zorgde het onderzoek voor een grote doorbraak. Wij rekenen erop dat dit voor DCMD ook snel het geval zal zijn. Klik hier voor meer informatie.  

De onderzoekerrs van het RadboudUmc die zich vanaf 2018 bezighouden met het zoeken naar de oorzaken van DCMD en enkele andere netvliesaandoeningen kregen veel aandacht van de pers. Dit vooral i.v.m. het grote succes dat zij boekten bij het vinden van de genetische oorzaak van RP17. Klik hier om enkele van deze publicaties te lezen. . 

We hadden in de afgelopen periode diverse malen contact met de onderzoekers van RadboudUmc. Zij hebben helaas nog geen volledige zekerheid over wat de oorzaak van DCMD is. Het goede nieuws is, dat zij wel ideeën hebben over hoe verder gezocht kan worden. Zij willen de einddatum van het onderzoek verschuiven naar 31 december 2022  Het onderzoeksverslag van de de afgelopen jaren staat nu op deze website. Klik hier om dit te lezen

Vanaf juli 2021 hebben de onderzoekers van RadboudUmc contact met een onderzoeksgroep uit Italië. Die onderzoeken een erfelijke oogziekte welke binnen éen familie voorkomt. De symptomen van deze ziekte komen overeen met die van DCMD. De Italiaanse onderzoekers denken echter dat bij deze familie een ander gen een rol speelt dan wat de onderzoekers van RadboudUmc voor DCMD in beeld hebben.
Men wisselt gegevens met elkaar uit. De hoop is natuurlijk dat dit nuttige informatie oplevert voor het onderzoek naar de oorzaak van DCMD.
Dit nieuws is ook bijzonder omdat tot nu toe DCMD (of een daarop lijkende aandoening) alleen bekend was binnen één Nederlandse familie.

Vandaag is er veel informatie op deze website verandersd. Er zijn gegevens gewijzigd en er is ook veel informatie toegevoegd. Enkele voorbeelden zijn:

  • De financiële stand van zaken is bijgewerkt. Zie hiervoor deze pagina.
  • Enkele nieuwsberichten met de bijbehorende informatie waren van de website verdwenen. Deze kunt u nu weer lezen onder dit bericht.